maanantai 13. huhtikuuta 2015

Vaikuttamista ja keskustelua eduskuntavaalien alla

Uudenmaan alueella toimivat Omaistoiminnan neuvottelukunnat ovat perinteisesti järjestäneet kunnissa vaalipaneeleita eduskunta- ja kunnallisvaalien alla. Tavoitteena tilaisuuksille on yhdistyksellemme ja yhteistyötahoillemme tärkeiden asioiden esille nostaminen, kuntalaisen äänen kuuleminen ja vaikuttaminen. Maaliskuussa pidettiin eduskuntavaalipaneeleita Espoossa teemalla ”Nuoruus –mahdollisuuksia ja haasteita”, Hyvinkäällä teemalla ”Kun huoli kuluttaa-omaisena ja läheisenä eri elämäntilanteissa” ja Vantaalla teemalla ”Hyvinvointia Vantaalla”.

Kutsu paneeliin lähetettiin kaikille puolueille ja puolue valitsi kansanedustajaehdokkaansa paneeliin. Näin järjestäjätahot toimivat puolueettomasti; tärkeintä oli sisällöllisen keskustelun mahdollistaminen. Tilaisuudet olivat kaikille avoimia, jolloin kuntalaisen äänen kuuleminen mahdollistui.

Tapahtumissa oli teemaan johdatteleva avauspuheenvuoro. Meidän järjestäjien viestinä oli myös, että keskustelu kulkisi otsikon mukaisessa teemassa; ei niinkään vaaleissa tai omassa ehdokkuudessa. Avauspuheenvuorojen kokemusasiantuntijuus –kuntoutujan ja omaisen -antoi panelisteille ja yleisölle paljon ajateltavaa. Monissa hoidon ja tuen kiemuroissa unohtuu palveluita saavien ja heidän läheistensä kokemus. Liian harvoin kysytään palveluiden käyttäjiltä ja heidän läheisiltään, mikä auttoi ja mitä olisitte toivoneet.

Tapahtumiin oli lähetetty ennakolta kysymyksiä ja niitä voi myös esittää itse tapahtumissa. Tilaisuudet pysyivät hyvin teeman ympärillä. Osalla ehdokkaista oli teeman sisällöllistä tuntemusta, osa kertoi olevansa lähinnä kuulolla. Myös yleisö oli mukana kiinnostuksesta teemaan, ammattinsa puolesta tai palveluiden käyttäjänä tai heidän läheisenään.

Omana kokemuksenani näen merkitykselliseksi näiden tilaisuuksien järjestämisen. Se mahdollistaa päättäjien – kunnissa luottamustoimessa tai kansanedustajina olevien – ja kuntalaisten kohtaamisen. Tarvitaan keskustelua arjesta, ei niinkään puolueiden ohjelmista. Voimavarat tulisi ohjastaa palveluiden parantamiseksi eikä henkilökohtaisten asioiden esilletuontiin.

Kokemusasiantuntijuus tulisi myös hyödyntää palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Niin palveluita käyttävät kuin heidän läheisensä voisivat tuoda merkittävän lisän. Heidän kokemustaan voisi hyödyntää enemmän kuntien päätöksenteossa ja vaikkapa eduskuntien lainsäädäntötyössä. Ja myös pelkästään heidän kokemustensa kuuleminen eri tilaisuuksissa antaa uusia ja merkittäviä näkökulmia. Panelistit myös toivoivat yhteydenottoja, kun he aikanaan toimivat kansanedustajina.

Näissä kolmessa vaalien alla toteutetussa tilaisuudessa myös kuultiin toisiamme puolin ja toisin ja se olikin yksi tavoitteista. Meillä kaikilla on opittavaa; niin panelisteilla yleisöltä kuin toisinkin päin.

Syksylle on suunnitteilla vastaavia tilaisuuksia, jonne kutsutaan alueelta valittuja kansanedustajia: Lohjalla 7.10. keskustellaan alueen palveluista, Kirkkonummella 28.9. esillä on asuminen ja siihen liittyvät tuen tarpeet ja Nurmijärvellä 19.11. keskustellaan nuorten tilanteesta. Esitteet tilaisuuksista tulevat sivuillemme myöhemmin.

Eija Suominen
verkostokehittäjä
FinFami-Uusimaa ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti