maanantai 14. syyskuuta 2015

Positiivinen kasvatus auttaa adoptiolasta ja hänen vanhempiaanAdoptiolapsen tullessa perheeseen hän tuo mukanaan taustansa ja kokemuksensa. Lapsi tulee useimmiten vieraasta kulttuurista ja eri kieli-alueelta. Lapsella on lähes aina jonkinlaisia traumakokemuksia ja häiriötä kiintymyssuhteen kehittymisessä. Tuoreen tutkimuksen mukaan noin 33 % Suomeen ulkomailta adoptoiduilla lapsilla on oppimisvaikeuksia erilaisten sopeutumisvaikeuksien lisäksi. Myös adoptiovanhemmat käyvät läpi oman sopeutumisprosessin ja tarvitsevat paljon kasvatuksellista tukea, erityisesti silloin, kun lapsella on häiriökäyttäytymistä ja sopeutumisvaikeuksia perheessä, päivähoidossa ja koulussa. 


FinFami Uusimaa ry. on järjestänyt positiivisen kasvatuksen ”Ihmeelliset vuodet ” –vanhemmuusryhmiä perheille, jotka ovat adoptoineet lapsen ulkomailta. Ryhmiä on järjestetty Helsingin kaupungin adoptiotyöryhmän kanssa sekä syksyllä 2015 Pelastakaa Lapset –järjestön kanssa yhteistyössä.


Ryhmässä vanhemmat saavat positiivisen kasvatuksen keinoja. He oppivat tunnistamaan ja tiedostamaan omaa käytöstään, mallintamaan hyvää käytöstä ja toimimaan esimerkkinä lapselleen. Ryhmässä opetellaan lapsijohtoista leikkiä/toimintaa, kehumaan tehokkaasti, palkitsemaan hyvästä käytöksestä ja jättämään huono käytös huomiotta. Ryhmässä käydään läpi myös miten asetetaan tehokkaita rajoja, opetellaan käskemään tehokkaasti sekä miten käytetään tehokkaita seuraamuksia. Ryhmässä vertaistuella ja verkostoitumisella on suuri merkitys.


Edellä mainittuun positiivisen kasvatuksen vanhemmuusryhmään osallistuneille adoptioperheille järjestettiin perhepäivä Luontokeskus Haltiassa syyskuussa 2015. Perhepäivän tavoitteena oli muun muassa kerätä vanhempien kokemuksia ”Ihmeelliset vuodet” ohjelmasta ja positiivisesta kasvatuksesta. Mikä on auttanut, mitä keinoja on käytössä ja ovatko vanhemmat nähneet selkeää muutosta lapsen ja omassa käytöksessään. 


Suurimmalla osalla vanhemmista on edelleen koko ryhmästä saatu työkalupakki käytössä. He käyttävät kaikkia ryhmässä opittuja menetelmiä vaihtelevasti tarpeen mukaan. Edelleen heidän puheissaan korostui vertaistuen merkitys. Tieto ja kokemus, ettei ole yksin näiden ongelmien kanssa, on merkitykseltään suuri ja helpottaa stressiä, jota erityislapsen kassa eläminen tuo. Heidän mukaansa ryhmä on auttanut heidän perhettään parantamalla suhdetta ja vuorovaikutusta lapsen kanssa ja sen myötä on voinut ottaa käyttöön muut uudet menetelmät.


Myös nämä toiveet tulivat esille:

-          ”ajoissa tukea vanhemmuuteen” – moni kertoi joutuneensa odottamaan liian kauan ennen kuin heidän tilanteeseensa tuli apua

-          ”palvelut oikeaan aikaan”, esimerkiksi kriiseissä ja vaikeissa tilanteissa

-          ”vanhempien kuuleminen, uskotaan vanhempaa”  – joskus tarjottiin apua vaikka ei olisi sitä tarvinnutkaan, ainakaan siinä mittakaavassa ja joskus apua ei saanut, vaikka tilanne oli hälyttävä

-          ”myös esikouluopettajille ja 1. luokan opettajille koulutusta adoptio asioista”

-          ”vanhempienryhmää teini-ikäisten adoptiolasten vanhemmille”

Kiitos kaikille perheille, jotka osallistuivat perhepäivään! 


Tuula Seppänen, Liisa Hietala, Sirpa Sirvonen
Kasvun eväät –tiimi
FinFami - Uusimaa ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti